FOREX (ФОРЕКС), ФОНДОВИ БОРСИ, СТОКОВИ БОРСИ: От А до Я: Форекс, Акции, Опции, Фючърси, FOREX, STOCKS, BONDS, FUTURES, OPTIONS, FOREX котировки, FOREX обучение, ФОРЕКС нива

 

 
Рейтинг: 3.00
(335)
FOREX (ФОРЕКС), ФОНДОВИ БОРСИ, СТОКОВИ БОРСИ: От А до Я в прогнозирането и търговията
Прогнозиране и търговия на капиталови и стокови пазари
» ОБУЧЕНИЕ: FOREX (ФОРЕКС), АКЦИИ, ФЮЧЪРСИ: От А до Я в инвестициите и търговията
» Консултации: Forex, Инвестиции ...
Анализи, важни дати » Forex, Gold, Indices, Oil, Bonds...
Анализи, важни дати, прогнози: Българска фондова борса, Пшеница , ДЦК, НИ
» Palm oil, Cocoa, Coffee, Sugar, Wheat
Услуги
Партньорска програма
Съотношение EUR към някой валути
Forex, Commodities/Futures, Indices, Stocks
Българска Фондова Борса
Символи на компании
Недвижими имоти. Цените по градове
Недвижими имоти. Цените по области
Помощни графики
Борсите по света 1
Борсите по света 2
Борсите по света 3
Борсите по света 4
Борсите по света 5
Съвети към начинаещия
Публикации • Forex
Полезни връзки
За контакти
Последни Новини и Анализи: Forex, Stocks, Bonds, Futures, Options


Интересно: Forex, Stocks, Futures Мисли: Forex, Stocks, Futures Форум: Forex, Stocks, Futures Речник: Forex, Stocks, Futures

Публикации • Forex / Държавни Ценни Книжа /ДЦК/

Държавни Ценни Книжа /ДЦК/
03.12.09 13:52

Автор:Р. Караджов

ДЦК - Дати
 
10 годишни - Ясно изразени; 15-20 март 2010!, 15-20 април 2010, 20-30.12.2010, Първоте дни на януари 2012

7 годишни - Ясно изразени; Около 15-20 март 2010, 31.10.2010, около 05-10.10.2011

5 годишни - Неясени, или по-скоро спорни; Сега, Към 15 април 2010

3 годишни - Неясени, или по-скоро спорни; 05-10 януари 2010, 20-30 август 2010

3 месечни - По-скоро спорни; Д - между Коледа и Нова година?, 23-30 декември 2009, около 25 май 2010, 30 декември 2010 - 2 януари 2011

1 месечни - Все още без данни - Дъно

Придобиване на държавни ценни книжа


Безналични ДЦК са държавни ценни книжа, които не са емитирани във физическа форма, а съществуват под формата на счетоводни и електронни записи в програмни системи, удостоверяващи собствеността върху тях (чл. 1, ал. 2 от Наредба № 5). Според срочността си безналичните ДЦК биват:
- краткосрочни ДЦК - със срок за изплащане до една година включително;
- средносрочни ДЦК - със срок за изплащане от една до пет години включително;
- дългосрочни ДЦК - със срок за изплащане над пет години. Независимо от вида им, всички държавни ценни книжа, емитирани от министъра на финансите, се регистрират от БНБ в електронна система за регистриране и обслужване на тьрговията с ДЦК и в система за сетьлмент недържавните ценни книжа.
Съгласно чл. 2, ал. 7 от Наредба щ 5, всички сделки с ДЦК с движение по разплащателните сметки, т.е. с извършване на реално плащане, се осъществяват при спазване на принципа Ддоставка срещу плащане". "Доставка срещу плащане" е едновременното прехвърляне на средствата от купувача към продавача и на ДЦК в обратна посока - от продавача към купувача.
На първичния пазар ДЦК се придобиват чрез аукциони, организирани и провеждани от БНБ. Участници в аукционите могат да бъдат първичните дилъри на ДЦК, които разполагат с технически средства за комуникация за изпращане на поръчки за участие в аукциони и получаване на уведомления от БНБ. Българска народна банка провежда аукционите за ДЦК в понеделник (чл. 9 от Наредба щ 5). По решение на министъра на финансите БНБ може да провежда аукциони и в други дни от седмицата.
Първичните дилъри могат да участват в аукционите със състезателни поръчки както от свое име и за своя сметка, така и от свое име, но за сметка на свои клиенти. Максималното количество ДЦК, които един участник може да придобие (включително когато участва от свое име, но за сметка на свои клиенти) със състезателни поръчки, е:
- 15 на сто от предназначеното за продажба чрез състезателни поръчки количество - за краткосрочни ДЦК;
- 35 на сто от предназначеното за продажба чрез състезателни поръчки количество - за средносрочни ДЦК;
- 50 на сто от предназначеното за продажба чрез състезателни поръчки количество - за дългосрочни ДЦК.
По решение на МФ първичните дилъри могат да участват и с несъстезателни поръчки както от свое име и за своя сметка, така и от свое име, но за сметка на свои клиента, които не са банки или инвестиционни посредници, включително и такива от други държави членки.


Първичен пазар

Първичният дилър предлага на клиентите си участие чрез състезателни или несъстезателни поръчки в провежданите от БНБ аукциони за продажба на ДЦК .

При състезателна поръчка клиентът участва на състезателни начала с всички участници, като посочва цената, на която би желал да закупи емисията. Министерство на финансите може да не одобри поръчката, ако цената е много ниска.

При несъстезателна поръчка клиентът не посочва цена за закупуване на новоемитираната емисията, а само номинал. В този случай емисията се придобива по средната цена на аукциона.

 Недостатъци 

- Ниска ликвидност, изкупуват се само на купонно плащане или след определен период от емитирането.


ДЦК - Евро / годишни

ДЦК - Евро / месечниFOREX (ФОРЕКС), АКЦИИ, ФЮЧЪРСИ
  
www.Borsi.dir.bg

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

12.6313